2002-2011
29.12.2004
1 MBA Wydarzenia: 10.2003 - 04.2004

Kongres brydża sportowego
2003-10-03
 
W dniach 13-14 września na terenie 1 MBA odbył się doroczny turniej brydżowy - Kongres o Błękitna Wstęgę Wielkich Jezior Mazurskich. Na zaproszenie organizatorów - CWKS Węgoria i Klubu Garnizonowego - przybyło kilkudziesięciu zawodników z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Tegoroczny turniej połączył w sobie także doroczny turniej o Puchar Dowódcy Garnizonu.
Wyniki.
Sobota - Turniej parami na maksy o Puchar Dowódcy Garnizonu
1. Dariusz Kozłowski- Henryk Łakomski
2. Zenon Mieczkowski-Bogdan Szostak
3. Jan Danilczuk- Bernard Pszczoła
Sobota - Turniej teamów
1. PRIM EŁK (Karp, Ciotko, Mutro, Łukaszuk)
2. „ŁUKASZ”( Łukaszewicz, Ciruk, Ratkowski, Wołek)
3. „JANKA” (Bakuła, Stopierzyński, Kowalówka, Grzyb)
Niedziela - Turniej parami Cavendish o Puchar Prezesa Plus GSM
1. Marek Ruszczyk - Zdzisław Suski
2. Andrzej Fronczak-Mariusz Macielak
3. Józef Kamiński-Tadeusz Kądzielewicz
Punktacja długofalowa - klasyfikacja generalna.
1. Krzysztof Łukasewicz
2. Janusz Ciruk
3. Henryk Łakomski
8. Joanna Bakuła - najlepsza zawodniczka
20. Eugeniusz Haśko - najlepszy zawodnik z Węgorzewa
25. Władysław Żygadło- najlepszy zawodnik z wojska
 
***
Święto Wojska Polskiego
2003-10-15
 
W dniu 14 sierpnia 2003 r. z okazji Święta Wojska Polskiego odbyła się uroczysta zbiórka. Oprócz stanu osobowego 1 MBA wzięli w niej udział zaproszeni goście, władze samorządowe, weterani i kombatanci. W kulminacyjnym punkcie zbiórki odczytano rozkaz o wyróżnieniach i mianowaniach na kolejne stopnie. W śród awansowanych byli miedzy innymi płk Andrzej Kupis, mjr Jan Pawski, mjr Tomasz Kondrusik. Także kilkudziesięciu pracowników wojska w dowód uznania za wzorową pracę zostało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
 
***
Przywitanie generała
2003-10-15
 
W dniu 15 sierpnia 2003 r prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski awansował dowódcę 1 MBA, płk dypl. Edwarda PAWLICĘ na stopień generała brygady. W historii garnizonu Węgorzewo to pierwszy przypadek, by dowódca jednostki awansował na tak wysoki stopień. Z tej okazji odbyła się uroczysta zbiórka. Brygadę w tak doniosłym momencie odwiedził wiceminister obrony narodowej, pan Maciej Górski, który przyjął od zastępcy dowódcy meldunek. Z gratulacjami z okazji awansu przybyli liczni goście -dowódcy współpracujących z Brygadą jednostek z Warmii i Mazur, samorządowy z Węgorzewa, Kętrzyna, Lidzbarka Warmińskiego, Ornety, Bartoszyc. Całość uroczystości prowadził senator Wiesław Pietrzak, przewodniczący senackiej Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Publicznego. W trakcie zbiórki delegacja kadry zawodowej brygady wręczyła swemu dowódcy szablę, replikę szabli marszałka J.Piłsudskiego
 
***
Przysięga wojskowa
2003-11-03
 
W dniu 31 października br. ponad stu młodych żołnierzy, którzy przez ostatnie kilka tygodni intensywnie szkoliło się w murach 1 MBA, złożyło przysięgę wojskową. Te uroczystości w Brygadzie są od zawsze świadectwem kultywowania tradycji, są wyrazem dojrzałego patriotyzmu. Słowa roty wypowiadane przez młodych chłopaków są współczesnym nawiązaniem do tradycji i historii brygady oraz stanowią potwierdzenie gotowości żołnierzy do największych poświęceń dla dobra ojczyzny. Tym bardziej jest to ważne, że uroczystość przysięgi odbyła się w obecności najbliższych - rodzic, sympatii, kolegów. Na trybunie przysięgę przyjął dowódca, płk dypl. Andrzej KUPIS otoczeniu licznie przybyłych gości: władz miasta, kombatantów.

Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar dostąpili wyróżniający się żołnierze:
- Szer. Jarosław MOCARSKI
- Szer. Leszek MURAWSKI
- Szer. Kamil PIĄTKOWSKI
- Szer. Tomasz PIETUCH

Decyzją Dowódcy, wszyscy żołnierze młodego rocznika w dowód wyróżnienia za dotychczasowe zaangażowanie w służbę bezpośrednio po przysiędze wyjechali wraz z najbliższymi do domów rodzinnych.
 
***
Spotkanie środowiskowe
2003-11-03
 
W dniu 30 października 2003 r 1 MBA odwiedził Szef Departamentu Kontroli MON gen. dyw. Piotr MAKAREWICZ. Celem wizyty było przede wszystkim zapoznanie kadry zawodowej i pracowników wojska problemami głównymi problemami wojska 2003 r . Spotkanie odbyło się na hali sportowej. W trakcie spotkania gość przedstawił przede wszystkim uwarunkowania budżetowa wojska oraz omówił główne kierunki zmian. Odpowiedział tez na kilka ważnych pytań, które nurtują środowisko żołnierzy - sprawy restrukturyzacji sił zbrojnych i miejsce 1 MBA w tych planach, sprawy reformy systemu ubezpieczeń, ochrony zdrowia oraz przewidywane zmiany w ustawie o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
 
***
Minister Szamjdziński w 1 MBA
2003-11-07
 
Z udziałem Ministra Obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego odbyło się w dniu 5 listopada br. uroczyste oddanie do użytku dwu bloków wojskowych w Węgorzewie przy ulicy Jana Pawła II. Po przekazaniu mieszkań minister oraz zaproszeni goście zwiedzili pododdziały i salę tradycji 1 MBA. Na sali tradycji minister wręczył medale za zasługi dla obronności kraju przedstawicielom władz samorządowych oraz wykonawcom inwestycji. Wizytę zakończyło spotkanie ministra przedstawicieli resortu z żołnierzami, ich rodzinami oraz mieszkańcami miasta.
 
***
Awanse z okazji 11 listopada
2003-11-12
 
W dniu 7 listopada br. w 1 MBA odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na zbiórce został odczytany okolicznościowy rozkaż a kilkunastu żołnierzy zawodowych zostało wyróżnionych awansem na kolejne stopnie wojskowe. Wśród awansowanych byli min.: kpt. Artur Wysoki, por. Łukasz Buczkowski, kpt. Robert Seges.
Zbiórka zakończyła defilada, którą przyjął Dowódca 1 MBA gen. bryg. Edward PAWLICA.
 
***
Apel Poległych
2003-11-12
 
W dniu 11 listopada br. w Węgorzewie odbyły się główne uroczystości poświecone obchodom rocznicy powstania niepodległego państwa polskiego. Rozpoczęła je msza święta w kościele pod wezwanie Piotra i Pawła. Uczestniczyli w niej żołnierze 1 MBA, kombatanci i młodzież oraz władze samorządowe miasta i powiatu. Po jej zakończeniu uczestnicy: pododdziały wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz szkół węgorzewski przeszły ulicami miasta na Plac Wolności. Tam rozpoczęła się druga część uroczystości - Apel Poległych. Jeszcze przed jego rozpoczęciem z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili burmistrz, starosta oraz dowódca 1 MBA. Ponadto pan Edward DZIĘGIEL został wyróżniony medalem pamiątkowym BCH. Apel Poległych odczytany przez ppłk Wiesława Łacha zakończyła salwa honorowa.   
 
***
Zawody strzeleckie o Puchar Dowódcy Garnizonu
2003-11-13
 
W dniu 7 listopada br. na strzelnicy garnizonowej z okazji Narodowego święta Niepodległości odbyły się zawody strzeleckie. O Puchary ufundowane przez dowódcę garnizonu pana generała brygady Edwarda Pawlicę walczyło 16 drużyn: dwie drużyny samorządowe, reprezentacja policji, Straży Granicznej, koła ZBŻZ oraz 11 drużyn spośród kadry zawodowej reprezentujących prawie wszystkie pododdziały i komórki organizacyjne 1 MBA.
W kategorii drużynowej osiągnięto następujące wyniku.
1. Pododdziały logistyczne - 132 pkt. - dyplom i puchar Dowódcy Garnizonu.
2. Logistyka sztabu 1 MBA - 131 pkt.

8. Komenda Powiatowa Policji - Puchar Dowódcy Garnizonu dla najlepszej drużyny spoza wojska
Indywidualnie:
1. st.chor. Zbigniew Kapica - 48 pkt., puchar Dowódcy Garnizonu
2. Ppłk Zbigniew Błażewicz - 47 pkt.
st.asp. Leszek Olszewski - 47 pkt. Puchar dla najlepszego zawodnika spoza wojska
Mjr Jacek Michnicki - 47 pkt.
kpt. Zenon Wójcik - 47 pkt.
 
***
kpt.Saturnin Skindzier - III miejsce w Mistrzostwach NATO w szachach
2003-11-13
 

W dniach 6-13 września br. w koszarach Gwardii Narodowej Danii w Hoevelte
k. Kopenhagi odbyły się XIV Mistrzostwa NATO w Szachach. W odniesieniu
do wcześniejszych edycji mistrzostw była to największa szachowa impreza, zarówno
pod względem liczebności grających zawodników (89) jak i uczestniczących w turnieju drużyn (14). Reprezentacja Wojska Polskiego po raz drugi z kolei w wzięła udział w tych zawodach. W skład drużyny weszli: ppłk rez. Zygmunt Pioch - arcymistrz gry korespondencyjnej, kpt. rez. Andrzej Szcześniak - mistrz Wojska Polskiego z 2003r., ppłk. rez. Anatol Łokasto - wicemistrz WP z 2003r., st. sierż. Sławomir Kraiński z 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców w Grudziądzu - mistrz Służb Mundurowych z 2003 r., kpt. Saturnin Skindzier z 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie, Piotr Bieluszewski z JW. 32 71
w Elblągu oraz mjr Tomasz Malinowski z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON - jako kapitan zespołu. Po rozegraniu pierwszych rund szybko wyłoniła się czołówka, która wyraźnie z rundy na rundę zdobywała coraz większą przewagę nad pozostałymi zespołami.
Ostatecznie nasz zespół zajął drugie miejsce, które jest ogromnym sukcesem. Na wielkie słowa uznania zasługuje Saturnin Skindzier, który zdobywając pięć i pół punkta na siedem możliwych zajął indywidualnie trzecie miejsce. Pozostali zawodnicy zdobyli po pięć punktów i zajęli: szóste miejsce -Anatol Łokasto, dziesiąte -Piotr Bieluszewski, czternaste - Andrzej Szcześniak.
Bardzo dobrze wypadła reprezentacja Wojska Polskiego, która w pięknym stylu wygrała wiele pojedynków z zawodnikami dotąd niepokonanymi. Drugie miejsce wśród
14 zespołów państw NATO, to największy sukces w historii szachów Wojska Polskiego. Osiągnięte wyniki, zwłaszcza przez młodych zawodników są dobrym prognostykiem przed przyszłorocznymi XV Mistrzostwami NATO w Szachach, które odbędą się w pierwszej połowie sierpnia w Hadze (Holandia). Skład reprezentacji Wojska Polskiego zostanie ustalony po Mistrzostwach Wojska Polskiego w Szachach, które odbędą się w Kołobrzegu
w dniach 15-20 marca 2004 roku.
 
***
Święto 1 MBA
2003-11-13
 
W dniach 2-3 września 1 Mazurska Brygada Artylerii obchodziła swoje święto. Jubileusz był tym bardziej szczególny - 10 rocznica powstania i 60 rocznica jej bojowej poprzedniczki, 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Armat. Obchody rozpoczęły się już we wtorek. O godzinie 17.00 w sali WCKiP wystąpił RZA WP z programem rozrywkowym dla licznie zebranek kadry, rodzin oraz żołnierzy służby zasadniczej. Następnego dnia uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Piotra i Pawła. Msze uświetniły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz orkiestra garnizonu Giżycko. O godzinie 11.30 Rozpoczęła się uroczysta zbiórka. Przy tej okazji brygada otworzyła swoje bramy dla wszystkich chętnych. Z tej okazji skorzystał kilkaset osób - młodzież, mieszkańcy miasta, byli żołnierze. Była okazja do zwiedzenia koszar, sali tradycji, rejonów zakwaterowania oraz obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu artylerzystów. W trakcie zbiórki 37 żołnierzy otrzymało wyróżniające odznaki pamiątkowe. Bezpośrednio po zakończeniu tej uroczystości wszyscy goście udali się do Klubu Żołnierskiego gdzie nastąpiło otwarcie nowowyremontowanej Sali Tradycji oraz biblioteki. Od godziny 14.00 rozpoczęła się ostatnia cześć rocznicowych obchodów - piknik dla kadry i żołnierzy oraz rodzin i zaproszonych gości. Oprócz wielu atrakcji kulinarno-gastronomicznych wart podkreślenia był występ big band z Orkiestry Koncertowej WP. Kapeli ulicznej Bart z Bartoszyc oraz pokaz walk rycerskich w wykonaniu bractwa rycerskiego z
 
***
Przekazanie Obowiązków Dowódcy 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema
2004-01-04
 
W dniu 12.12. 2003 r. o godz. 12.00 odbył się uroczysty apel z okazji przekazania obowiązków Dowódcy 1 Mazurskiej Brygady Artylerii na placu musztry w 1BA.
W obecność Senatora RP Wiesława PIETRZAKA, Dowódcy 1 Korpusu Zmechanizowanego - gen. dyw. Zbigniewa GŁOWIENKI, Szefa Szkolenia Wojsk Lądowych - gen. dyw. Andrzeja BARANA, władz powiatu, miasta oraz mieszkańców Węgorzewa, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nastąpiło przekazanie obowiązków dowódcy 1 MBA przez gen. bryg. Edwarda PAWLICĘ, przyjmującemu obowiązki dowódcy płk dypl. Franciszkowi KOCHANOWSKIEMU.
W trakcie uroczystości Przewodniczący Rady Miejskiej w Wegorzewie, Aleksander IWANIUK odczytał uchwałę Rady o przyznaniu gen. bryg. Edwardowi PAWLICY Tytułu Honorowe Obywatelstwo Węgorzewa
Po uroczystościach na placu musztry w sali tradycji nastąpiło przekazanie proporca dowódcy przez gen. bryg. Edwardowi PAWLICY, przyjmującemu obowiązki płk dypl. Franciszkowi KOCHANOWSKIEMU. Uroczystość zakończyły wpisy do kroniki brygady oraz wspólne zdjęcie przed pomnikiem gen. Józefa Bema.
Gen. bryg. Edward PAWLICA obejmie obowiązki Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU SŁUŻBY PŁK FRANCISZKA KOCHANOWSKIEGO OBEJMUJACEGO OBOWIAZKI DOWÓDCY 1 BRYGADY ARTYLERIA W DNIU 12. 12. 03

Płk Franciszek Kochanowski, urodzony 22 lipca 1954 r. w Lubaniu Śl.

  W latach 1973-1977 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu, którą ukończył z pierwszą lokatą otrzymując pierwszy stopień oficerski.
  Od 1977 r. do 1983 r. pełnił służbę w 18 Brygadzie Rakiet Operacyjno-Taktycznych. W 1983 r. został skierowany na studia w Akademii Artylerii w Leningradzie. Studia ukończył z wyróżnieniem, w 1986 r., po czym do 1991 r. pełnił służbę na stanowisku st. oficera operacyjnego w Dowództwie, a następnie Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii.
  W latach 1991-1999 pełnił służbę w Departamencie Wojskowych Spraw
Zagranicznych MON między innymi na stanowiskach zastępcy szefa oddziału ds. współpracy z zagranicą oraz szefa oddziału misji międzynarodowych. W tym czasie pełnił służbę w misjach:
- 1994-1995 r.- w misji ONZ w Gruzji (UNOMIG) na stanowisku dowódcy
sektora;
- 1997 r.- w misji OBWE w Bośni i Hercegowinie na stanowisku kierowniczym.
  W 1993 r. ukończył Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej w Polskim
Instytucie Spraw Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
  W latach 1999-2000 pełnił służbę jako asystent szefa sztabu w Dowództwie Wojsk Lądowych m. in. reprezentując Dowódcę Wojsk Lądowych w Komitecie Kierującym Wielonarodowego Korpusu Płn-Wsch.
  W latach 2001-2002 uczestniczył w misji pokojowej NATO, w siłach stabilizacyjnych (SFOR) w b. Jugosławii, na stanowisku dowódcy Nordycko-Polskiej Grupy Bojowej i dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego SFOR wchodzących w skład Wielonarodowej Dywizji Północ utworzonej na bazie 3 Dywizji Piechoty (3 ID), a następnie 29 Dywizji Piechoty (29 ID) armii USA.
  W latach 2002-2003 pełnił służbę w Sztabie Generalnym WP na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Strategicznego. W 2003 r. ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Znajomość języków obcych:
- w stopniu biegłym - j. angielski i j. rosyjski;
- w stopniu podstawowym - j. niemiecki, j. serbo-chorwacki.
Awans na stopień pułkownika 1996 r
Stan cywilny - od ponad 25 lat w szczęśliwym związku małżeńskim z żoną Marią, posiada troje dzieci.
Żona Maria jako pracownik umysłowy pracuje w firmie prywatnej.
Córka Alina studiuje socjologię na UW. Zamężna z obywatelem Francji.
Syn Jarosław studiuje w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki przy AWF w Warszawie.
Najmłodszy syn Jeremiasz uczy się w 1 klasie Gimnazjum
Zainteresowania: sport, muzyka, wędkarstwo.
  Mazur i Ziemi Wegorzewskiej nie zna, ale po pierwszych tygodniach pobytu jest zafascynowany tym regionem. Szczególne uznanie wzbudzają ludzie, ich szczerość i otwartość na współpracę. Fascynuje również krajobraz z licznymi wzgórzami, lasami i jeziorami. Zdaniem płk Kochanowskiego niespotykany w innych częściach Europy. Przebywając na wielu misjach doskonale orientuje się w problemach ludności wielokulturowej. Uważa, że dowodzenie brygadą to poważne wyzwanie, zwłaszcza w obliczu przemian dokonujących się w systemie bezpieczeństwa państwa, w tym w Siłach Zbrojnych RP.
 
***
Poligon 3 da
2004-01-04
 
W dniach 18-20.11.2003 r. na OSPWL Bemowo Piskie odbyło się szkolenie poligonowe 3 dywizjonu artylerii, które miało na celu doskonalenie kadry zawodowej 3 da w kierowaniu i dowodzeniu pododdziałami, w tym strzelanie amunicją bojową..
Za szkolenie poligonowe 3 da uzyskał ocenę średnią 4
Wyróżniającymi się żołnierzami byli: mjr Zdzisław DYDYNA, kpt. Dariusz OLEJNIK, por. Andrzej KULPAN, por. Tomasz SZULICH, ppor. Dawid SZYDŁOWSKI, ppor. Bogusław GÓRNIAK, ppor. Gracja SZCZEPAŃSKI, st. chor. szt. Leszek HABYK, st. chor. szt. Robert DŁUGOŁĘCKI, chor. Krzysztof CZERNIEWICZ, sierż. Krzysztof GAPOŃ, plut. Krzysztof GRUCA, plut. Robert KUROWSKI, szer. Kacper SMOLARCZYK, szer. Radosław SARAFIN, szer. Kamil GOŁOŚ, szer. Tomasz KRAGIEL, szer. Tomasz SZWEJKOWSKI.
W trakcie ćwiczenie w dniu 19.11.2003 r. odbyły się zawody o miano Mistrza Ognia Artyleryjskiego 1 MBA za 2003 r. W grupie dowódców dywizjonów i oficerów sztabów 1-sze miejsce zajął Mjr Lechosław WOLIŃSKI - dowódca dywizjonu rozpoznania artyleryjskiego.
 
***
Artyleryjska Barbórka
2004-01-04
 
Dzień świętej Barbary, patronki nie tylko górników, hutników i marynarzy, ale także artylerzystów, uczciła 1 Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie.. głównym punktem Święta Artylerii był uroczysty apel, podczas którego wręczono mianowania na wyższe stopnie: wegorzewskiej jednostce przybyło 2 chorążych, 7 sierżantów, 1 starszy plutonowy, 6 kaprali i 48 starszych szeregowych. oprócz awansów najbardziej zasłużeni żołnierze otrzymali też nagrody pieniężne, gratyfikacje w formie urlopów, pochwał, listów gratulacyjnych i tytułów honorowych.
  Artyleryjska Barbórka to tradycja, która została wykreślona z kalendarza uroczystości w latach pięćdziesiątych, a do której z początkiem lat 90 powrócono.
  W tym roku obchody Święta Artylerii poświęcono przypadającym w tym roku rocznicom: 10-leciu 1 Mazurskiej Brygady Artylerii oraz 60-leciu 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Armat. o tych jubileuszach, ale także o patronie węgorzewskiej jednostki generale Józefie Bemie i historii polskiej artylerii mówili podczas sesji popularno-naukowej m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie - prof. dr hab. Norbert Kasparek, prodziekan wydziału humanistycznego oraz dr Dariusz Radziwiłłowicz, adiunkt Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. W czasie spotkania zaprezentowano najnowszą publikację towarzystwa przyjaciół 1 MBA - pracę zbiorową pod redakcją ppłk. dr Wiesława B. Łacha 1 Brygada Artylerii - wspomnienia, kalendarium, symbole.
  Wśród słuchaczy oprócz kadry brygady uczestniczyli także węgorzewscy nauczyciele historii oraz młodzież z liceum.
 
***
Boże Narodzenie w 1 MBA
2004-01-04
 
Święta Bożego Narodzenia w wojsku mają szczególny charakter. Z jednej strony zadania stojące przed brygadą wymagają utrzymania wysokiej dyscypliny, zabezpieczenia ciągłości dowodzenia. Z drugiej zaś strony tradycja świąt, oddalenie od najbliższych, świąteczna atmosfera wokół powoduje, że na dowódców wszystkich szczebli doszły dodatkowe zadania. Tradycyjnie spora cześć żołnierzy wyjechała do rodzinnych domów na wigilie. Ich koledzy na wyjazd musieli poczekać do Sylwestra.
Tradycją 1 MBA od kilkunastu już lat jest wręczanie przez Dowódcę żołnierzom pełniącym służbę w ten szczególny wieczór symbolicznych upominków. W tym roku płk dypl. Andrzej Kupis na odprawie wart i służb każdemu żołnierzowi wręczył torbę słodyczy.
Po odprawie odbyła się na stołówce żołnierskiej uroczysta kolacja wigilijna. Wzięło w nim udział dowództwo brygady, dowódcy pododdziałów, ksiądz kapelan. Na stole znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne: barszcz z uszkami, karp, pierogi i wiele innych rarytasów przygotowanych przez szefa kuchni kpt. Wiaczesława Chomika. Po wspólnej modlitwie z kapelanem, ks. Zbigniewem Krzesińskim opłatkiem łamali się koledzy z jednej sali, dywizjony, szeregowy z pułkownikiem, kapral z majorem. Wielu z zebranych zakręciła się w oku łezka.
Dwa dni świąt dla tych żołnierzy, którzy pozostali w koszarach upłynęły na wyjściu na pasterkę, braniu udziału w imprezach przygotowanych przez Klub Żołnierski oraz na pełnieniu służb.
 
***
ĆWICZENIE INSTRUKTAŻOWO- METODYCZNE
2004-02-07
 
W dniach 15-16.01.2004 r. w 1 Brygadzie Artylerii odbyło się Ćwiczenie Instruktażowo - Metodyczne z dowódcami dywizjonów i dowódcami samodzielnych kompanii na bazie zajęcia taktycznego prowadzonego przez dowódcę 2 dywizjonu artylerii samobieżnej ppłk Mariana Milewskiego z podległym pododdziałem - 4 baterią artylerii. Tematem ćwiczenia było: „Działanie baterii artylerii samobieżnej w obronie”. W ramach realizacji celów szkoleniowych dowódca brygady płk dypl. Franciszek Kochanowski ustalił obowiązujący w 2004 r. w brygadzie wzorcowy model przygotowania i prowadzenia zajęcia taktycznego z baterią artylerii.
W trakcie ćwiczenia doskonalono umiejętności metodyczne szkolonych. Ponadto celem zajęć było również wdrożenie w praktykę szkolenia brygady najnowszych doświadczeń w zakresie użycia artylerii, wynikające z działań artylerii USA w operacji „Iracka Wolność.”
W ocenie dowódcy 1 BA założone cele szkoleniowe zostały osiągnięte.

        
 
***
SZKOLENIE Z ZAKRESU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
2004-02-07
 
Z inicjatywy dowódcy 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w dniu 29.01 br. w Węgorzewie zostało zorganizowane szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego. Tematem szkolenia było współdziałanie jednostek militarnych oraz pozamilitarnych na wypadek sytuacji kryzysowych na obszarze powiatu węgorzewskiego.
  W szkoleniu brali udział przedstawiciele starostwa powiatowego, gmin oraz wojewódzkiego sztabu wojskowego. W ramach szkolenia między innymi dowódca brygady płk Franciszek Kochanowski przedstawił aspekty formalno prawne współpracy Sił Zbrojnych RP z administracją państwową i organami samorządowymi. Dokonano również oceny zagrożeń niemilitarnych, przedstawiono stan uregulowań prawnych w zakresie współpracy cywilno-wojskowej oraz określono płaszczyzny współpracy wojska w dziedzinie obronności.
 
***
MISTRZOSTWA 1 KORPUSU ZMECHANIZOWANEGO W PIŁKĘ SIATKOWĄ
2004-02-07
 
W dniach 27-29.01 w 1 Mazurskiej Brygadzie Artylerii w Węgorzewie zostały rozegrane Mistrzostwa 1 Korpusu Zmechanizowanego w Piłkę Siatkową. W mistrzostwach brało udział dziewięć drużyn W rozgrywkach brały udział między innymi drużyny z jednostek wojskowych ze Szczecina, Bydgoszczy, Elbląga, Koszalina, Kazunia, Braniewa oraz Choszczna. Mistrzostwa odbywały się w systemie każdy z każdym. Mistrzostwa wygrała 1 Brygada Artylerii, drugie miejsce zajął 16 pułk artylerii z Braniewa a trzecie 8 pułk przeciwlotniczy z Koszalina. Najlepszym atakującym został mł. chor. Piotr Juszkiewicz a najlepszym rozgrywającym st. sierż. sztab. Mirosław Twardowski. Za najwszechstronniejszego zawodnika uznany został sierż. sztab. Andrzej Mazek.
Uroczyste zakończenie zawodów nastąpiło w dniu 29.01 z udziałem władz samorządowych i wojskowych. Mistrzostwa cieszyły się dużą popularnością o czym świadczył doping żołnierzy i mieszkańców Węgorzewa.
1 Mazurska Brygada Artylerii z Węgorzewa jest jednostką która posiada duże zasługi w rozwoju sportu wśród żołnierzy. Za uzyskane osiągnięcia została nagrodzona przez Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego wyróżnieniem Za osiągnięcia najlepszych wyników w sporcie powszechnym w Wojskach Lądowych w 2003 roku.
 
***
POBÓR W BRYGADZIE ARTYLERII
2004-02-07
 
  W dniu 03.02 w 1 Mazurskiej Brygadzie Artylerii 76 żołnierzy rozpoczęło zasadniczą służbę. Nowowcieleni żołnierze odbywają służbę wojskową jeszcze w wymiarze 12 miesięcy. Także ich koledzy którzy przybędą w maju będą służyć na takich samych zasadach.. Natomiast od lipca nastąpią zmiany w odbywaniu zasadniczej służby wojskowej. Mają one doprowadzić do wprowadzenia dziewięciomiesięcznej służby zasadniczej od 1 lipca 2005 roku.  
Jak wyliczyli sztabowcy, na natychmiastowe wprowadzenie 9 miesięcznej zasadniczej służby wojskowej resort obrony musiałby znaleźć dodatkowe fundusze. W tej sytuacji minister obrony podjął decyzję umożliwiającą „dochodzenie” do 9-miesięcznej służby w sposób bezkolizyjny na „raty”.
  Jeszcze w tym roku zasadnicza służba wojskowa skrócona zostanie o miesiąc. Tak więc do brygady od lipca do końca grudnia, zamiast rok będą nosić żołnierz mundur 11 miesięcy. O kolejny miesiąc krócej służyć będą żołnierze wcieleni do armii w pierwszym półroczu przyszłego roku. Od lipca 2005 r. służba z poboru będzie trwać dziewięć miesięcy. Jak twierdzi dowódca 1 Brygady Artylerii płk Franciszek Kochanowski - dochodzenie do 9- miesięcznej służby w dwa lata zapewni płynność procesu szkolenia w pododdziałach brygady, umożliwiając pełną realizację postawionych przed brygadą zadań. Jednocześnie jest to wystarczający czas na uporządkowanie spraw etatowo- kadrowych wynikających z wdrożenia od 1 lipca ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
  Ci, którzy dostaną powołani do służby na dziewięć miesięcy, szkolić się będą według nowych programów. Inny też będzie ich tok służby. W większości będą przygotowywani do wykonywania podstawowych funkcji. Choć zajęć żołnierze będą mieli mniej, przedmiotowo zakres ich szkolenia ma być równie bogaty jak obecnie.

            
 
***
TRENING KIEROWANIA UDERZENIAMI RAKIETOWYMI
2004-02-18
 
W ramach przedsięwzięć szkoleniowych w dniach 10-12.02 został przeprowadzony Trening Kierowania Uderzeniami Rakietowymi przez dywizjon rakiet taktycznych który znajduje się w strukturze 1 Mazurskiej Brygady Artylerii a na stałe stacjonuje w Choszcznie. Dywizjon wyposażony jest w taktyczny zestaw rakietowy „TOCZKA”. Przeznaczony jest on do niszczenia celów punktowych i o małej powierzchni, na głębokości taktycznej ugrupowań bojowych, rakietami z głowicami odłamkowo-burzącymi i kasetowymi. Tematem treningu była Realizacja Zadań Wsparcia Ogniowego W Ramach Uderzeń Głębokich Korpusu. Trening został przeprowadzony na poligonie Drawsko Pomorskie.
Główne zagadnienia szkoleniowe, jakie były realizowane to planowanie działań taktycznych dywizjonu w ramach operacji głębokich korpusu, wykonanie uderzeń rakietowych podczas rażenia ogniowego przeciwnika w czasie realizacji zadań wsparcia ogniowego w obronie oraz planowanie i realizacja odtworzenia zdolności bojowej po oddziaływaniu przeciwnika. W treningu brał udział dywizjon rakiet taktycznych uzupełniony żołnierzami rezerwy oraz sztab 1 Brygady Artylerii.
Trening odbył się w bardzo wymagających warunkach klimatycznych zmuszając żołnierzy do wysiłku fizycznego. W trakcie ćwiczenia realizowano elementy udziału jednostki we wsparciu ogniowym wielonarodowego zgrupowania sił sojuszniczych, które wymagało posługiwania się terminologią natowską. W podsumowaniu treningu dowódca brygady płk Franciszek Kochanowski ocenił bardzo wysoko poziom technicznego wykonania zadań.
Obecnie w strukturach Wojsk Lądowych funkcjonuje jedyny dywizjon rakiet taktycznych, który został podporządkowany 1 Mazurskiej Brygadzie Artylerii. Mimo iż dywizjon jest w znacznym stopniu złożony z żołnierzy zawodowych i kontraktowych, to nadal szkoli specjalistów z poboru. Prowadzone treningi dowodzą wysokiego poziomu wyszkolenia.
Zestaw rakietowy „TOCZKA” składa się z wyrzutni (na podwoziu kołowym, pływającym), rakiety , samochodu transportowo-załadowczego (na podwoziu kołowym, pływającym), samochodu transportowego ( na podwoziu ZIŁ-137t), oraz wyposażenia dodatkowego. Masa wyrzutni z rakietą i obsługą wynosi 17.95 t, prędkość jazdy - 60 km/h, pływania - 10 km/h, zasięg jazdy - 650 km, donośność - od 15 do 70 km. Na wyposażeniu brygady znajdują się 4 zestawy po dwa w każdej baterii. Sprzęt ten jest wyjątkowo niezawodny i funkcjonalny. Zestaw „TOCZKA” pozostaje do dziś bronią skuteczną i niebezpieczną dla każdego przeciwnika, sam fakt jej posiadania przez Wojsko Polskie stwarza nie tylko unikatowe możliwości szkoleniowe, ale daje wojskom lądowym możliwość efektywnego rażenia celów niedosiężnych dla klasycznej artylerii. Pozostaje jedynie żałować, że rakietowców mamy tak mało.
 
***
Samorządowcy wśród rakietowców
2004-02-19
 
W dniach 12.02 - 13.02 z inspiracji dowódcy 1 Mazurskiej Brygady Artylerii płk Franciszka Kochanowskiego i na zaproszenie władz Choszczna, wicestarosta Andrzej Kolasa, przewodniczący Rady Miasta Aleksander Iwaniuk i Burmistrz Węgorzewa Antoni Piotrowski przebywali w Choszcznie na zaproszenie miejscowych władz. Celem wizyty był udział władz miasta w odbywającym się Treningu Kierowania Uderzeniami Rakietowymi 1 Brygady Artylerii, pozyskanie poparcia i aprobaty społecznej dla potrzeb i realizowanych przedsięwzięć brygady oraz spotkanie z władzami Choszczna i zapoznanie z planami rozwoju i aktualnymi problemami powiatu Węgorzewa i Choszczna. Ze strony władz powiatu i miasta Choszczna uczestniczyli - Starosta Powiatu Tadeusz PUCZYŃSKI, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław DYCHA, Burmistrz Choszczna Ryszard BORATYŃSKI i z-ca Burmistrza Choszczna Bogdan WINIARSKI
W związku z tym, że brygada ma swoje dywizjony w dwóch miejscach i to znacznie oddalonych od siebie spotkanie to władzom samorządowym pozwoliło na dokładne zapoznanie się z zadaniami jakie realizuje brygada. Władze obu powiatów i miast zapewniły dowódcę brygady iż będą czyniły wszelkie starania aby pododdziały brygady były pozytywnie postrzegane w swoich środowiskach.

 
***
Szkolenie rezerwy dywizjonu artylerii rakietowej
2004-02-24
 
W dniach 16-20.02 w 1 Mazurskiej Brygadzie Artylerii zostało przeprowadzone przeszkolenie żołnierzy rezerwy dywizjonu rakietowego. W trakcie przeszkolenia przeprowadzono Trening Kierowania Ogniem którego tematem było wykonywanie zadań ogniowych w ramach wzmocnienia artylerią brygady zmechanizowanej. Ponadto rezerwiści ćwiczyli praktycznie na sprzęcie znajdującym się na wyposażeniu dywizjonu oraz wykonywali indywidualne strzelania.
Przeszkolono 93 oficerów, chorążych, podoficerów i szeregowych. Wszystkie zajęcia odbywały się w polu przy trudnych warunkach zimowych co wymaga szczególnego podkreślenia. Na zbiórce kończącej przeszkolenie dowódca brygady płk Franciszek Kochanowski stwierdził iż przygotowanie do obrony ojczyzny obejmuje między innymi odbywanie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy oraz pełnienie służby na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Stwierdził iż żołnierze rezerwy swój obowiązek spełnili bardzo dobrze. Widoczna była ich rzetelność, zaangażowanie, dążenie do jak najlepszego wykonywania zadań, nabycia nowych umiejętności. Najlepsi zostali wyróżnieni awansami i listami gratulacyjnymi:
-  kpt rez. Waldemar Milewski
-  kpr rez. Jarosław Meller
-  kpr rez. Marcin Staniszewski
-  szer rez Tomasz Cielep
-  st szer rez. Mariusz Czaplicki
-  szer rez Marcin Wiśniewski

RZECZNIK PRASOWY DOWÓDCY 1 BA
Ppłk Wiesław ŁACH
Zdjecie
Drużyna topograficzna w trakcie ćwiczeń.
Od lewej:
-  dowódca sierż Krzysztof Gapoń
-  st. szer. rez. Adam Różański
-  kpr. rez. Cezary Stepaniuk
-  kpr. rez. Marci Brzeziński
-  szer. rez. Mariusz Czasiński
-  szer Maciej Borowski
-  st. kpr. rez. Roman Lenio
-  kpr. rez Artur Susfał
 
***
Przysięga żołnierzy młodego rocznika
2004-03-03
 
Spośród wielu uroczystości i świąt wojskowych - przysięga jest aktem najważniejszym i najbardziej doniosłym. Żołnierze 1 Mazurskiej Brygady Artylerii po okresie szkolenia podstawowego (zwanego też w żargonie wojskowym „unitarnym”) w dniu 28 lutego br. złożyli w obecności swoich kolegów, rodziców, dziewczyn i znajomych przysięgę wojskową. Przysięgę przyjął od najmłodszych żołnierzy dowódca, płk dypl. Franciszek Kochanowski. Uroczystość zaszczyciło wielu dostojnych gości: senator Wiesław Pietrzak, przewodniczący senackiej Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego, władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych.
Wyróżnienia złożenia przysięgi na sztandar dostąpiło czterech żołnierzy: szer. Krzysztof KAREJWO, szer. Paweł PŁOŃSKI, szer. Marek RODAK, szer. Janusz SIEMION. Po przysiędze dowództwo brygady spotkało się z rodzicami żołnierzy. Na spotkaniu poinformowano o najważniejszych problemach związanych z dalszą służbą wojskową ich synów. Z racji tego, że nie było z przysięgającymi żołnierzami żadnych problemów dyscyplinarnych wszyscy w drodze wyróżnienia wyjechali na krótkoterminowy urlop.
 
***
3 dar w akcji
2004-04-01
 

Gdy po miesiącach żmudnego szkolenia przychodzi moment wykonania strzału z ostrej amunicji, nie ma chyba artylerzysty, który nie odczuwałby chociażby niewielkiego niepokoju i tremy. Nie inaczej było z żołnierzami służby zasadniczej i rezerwy z 1 Mazurskiej Brygady Artylerii , którzy na poligonie w Orzyszu w połowie marca zdobywali swoje artyleryjskie szlify. W ramach przedsięwzięć szkoleniowych został przeprowadzony Trening Strzelania i Kierowania Ogniem przez dywizjon artylerii rakietowej dowodzony przez ppłk Zbigniewa Kowalskiego. Dywizjon wyposażony jest w wyrzutnie rakietowe BM-21. Popularne Beemki to broń groźna i skuteczna. Żołnierze doskonale wiedzą , co potrafi zdziałać dywizjon takich wyrzutni. Zdają sobie jednak sprawę, iż to przede wszystkim od ich umiejętności zależy czy cele zostaną zniszczone czy nie. - chodzi tutaj nie tylko o sprawne prowadzenie ognia, ale również zachowanie zimnej krwi - twierdzi dowódca baterii por Mariusz Gałka.
Tematem treningu była Działanie dywizjonu artylerii rakietowej w czasie realizacji zadań wsparcia ogniowego w obronie. Trening był prowadzony w trudnych marcowych warunkach. Wahania temperatury oraz padający deszcz i zacinający wiatr zmuszał do wytężonego wysiłku. Główne zagadnienia szkoleniowe, jakie były realizowane to wykonanie przemieszczenia na dużą odległość oraz przygotowanie i wykonywanie zadań ogniowych w różnych warunkach i sytuacjach taktycznych. W treningu brali udział żołnierze rezerwy oraz sztab 1 Brygady Artylerii. Dla wszystkich uczestników treningu był to sprawdzian zgrania baterii, dywizjonu, sprawności systemów dowodzenia. Dla żołnierzy służby zasadniczej był to ostatni taki sprawdzian. Jest to podsumowanie szkolenia całego dywizjonu na zakończenie 12 miesięcznej służby. Bycie artylerzystą na pewno nie jest łatwe. - właśnie w artylerii rakietowej widać jak na dłoni zależność poszczególnych żołnierzy od siebie - twierdzi dowódca wyrzutni st. plutonowy Dariusz Koć,
Według kierującego treningiem dowódcy brygady płk Franciszka Kochanowskiego żołnierze służby zasadniczej jak i żołnierze rezerwy poradzili sobie ze stresem jaki towarzyszy strzelaniu jak i warunkami w jakich przyszło im się szkolić. Świadczą o tym wysokie oceny ze strzelań bojowych. Dodatkowo w trakcie treningu doskonalono współdziałanie z pododdziałami rozpoznania oraz ze śmigłowcami.
 
***
”MIESIĄC LOGISTYKI„ w 1 Brygadzie Artylerii w 2004 r.
2004-04-09
 

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń 1 BA na 2004 rok w marcu zrealizowano szereg przedsięwzięć w ramach Miesiąca Logistyki. Zamierzenia, w których udział brała kadra zawodowa i żołnierze zasadniczej służby wojskowej cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz wysoką frekwencją uczestników. W ramach „MIESIĄCA LOGISTYKI„ przeprowadzono szkolenie techników pododdziałów, kurs szefów pododdziałów oraz tydzień bezpieczeństwa ruchu drogowego połączony z konkursem o miano najlepszego kierowcy.
  Do wyróżniających się szefów pododdziałów, którzy otrzymali najwyższe oceny należą:
-  chor. Andrzej SIENIUSZKO;
-  sierż. Marek GRZYB
-  sierż. sztab. Waldemar MENDYK.
Do najlepszych techników pododdziałów należy zaliczyć:
-  chor. Jacka BAKOŚA;
-  mł. chor. Leszka HABYKA;
-  chor. Waldemara PATEJUKA.
  W zorganizowanym konkursie o miano najlepszego kierowcy czołowe miejsca zajęli w grupie samochodów osobowo - terenowych:
-  I miejsce - szer. Radosław RÓŻAŃSKI;
-  II miejsce - st. szer. Grzegorz Dębowski;
-  III miejsce - szer. Maciej BOROWSKI - bdd.
W grupie
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych